O nas

Informacije o podjetju

JESIHOVA DRUŽBA, STORITVE IN INŽENIRING, D.O.O.

Sedež: GRADIŠKE LAZE 23, SLO-1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
Matična številka: 6003478000
Davčna številka: SI65937171
Transakcijski račun: SI56 3400 0101 8604 057, Sparkasse d.d.
SI56 6100 0001 3514 096, Delavska hranilnica d.d.
Osnovni kapital: 30.000,00 EUR
Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Srg 2011/28211