Protihrupne ograje

V današnjih časih je hrup vse bolj moteč dejavnik, ki negativno vpliva na kakovost našega življenja. Protihrupne ograje so primerna rešitev za zmanjšanje hrupa.

Protihrupne ograje se uporabljajo za zmanjšanje hrupa ob avtocestah in regionalnih cestah, hrupa ob železniških progah kot tudi hrupa proizvodnih obratov ali naprav.

 

Protihrupna ograja je sestavljena iz nosilnih stebrov in polnil. Nosilni stebri so lahko kovinski (HEA, HEB, …), betonski ali leseni. Razmik med posameznimi stebri je običajno 2, 3 ali 4 m, pri aluminijastih panelih pa je ta lahko tudi do 5 m.

Polnilo so lahko aluminijasti, lesni ali prozorni paneli. 

Aluminijasti paneli so lahko reflekcijski ali absorpcijski (stopnja absorpcije A4 po EN 1793-2:2001 in stopnja izolacije B3 po EN 1793-1:2001). 

Prozorni paneli se izdelajo iz akrilnega (PMMA) ali polikarbonatnega stekla, kateri je vgrajen v aluminijast okvir.