Spletno stran www.jesihova.si upravlja podjetje Jesihova družba d.o.o., Gradiške Laze 23, 1275 Šmartno pri Litiji – v nadaljevanju upravljalec.

Upravljalec je dolžan varovati osebne podatke obiskovalcev spletne strani. Vse zbirke osebnih podatkov zbiramo, beležimo, urejamo, shranjujemo ali izbrisujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

Zajem podatkov na www.jesihova.si


Podatke zbiramo z izpolnitvijo obrazca za povpraševanje, ki je na spletni strani www.jesihova.si:

 • Ime in priimek
 • Elektronski naslov

Namen zbiranja osebnih podatkov

Namen zbiranja osebnih podatkov na spletni strani www.jesihova.si je:

 • Z izpolnitvijo obrazca za povpraševanje o naših storitvah se strinjate, da vaše osebne podatke hranimo v naši bazi z namenom ugotavljanja vašega zanimanja za posamezne storitve ter kontaktiranja v zvezi z njimi prek elektronske pošte ali telefona. Jesihova družba d.o.o. v tem primeru hrani in obdeluje vaše osebne podatke z namenom pošiljanja odgovora na vaše povpraševanje ter morebitnega nadaljnega sodelovanja.
 • Ob pogodbenem sodelovanju nam posredujete podatke vašega podjetja in kontaktne osebe.
 • Izboljšava uporabniške izkušnje na naši spletni strani

Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave bomo vaše osebne podatke izbrisali oz. blokirali dostop do njih.

Pravice fizičnih in pravnih oseb

Preko elektronskega sporočila, ki ga pošljete na elektronski naslov info@jesihova.si,  lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče preko elektronskega sporočila, ki ga pošljete na elektronski naslov info@jesihova.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Varnost osebnih podatkov

Vaše pravice glede osebnih podatkov, ki ste jih posredovali, so zapisane v tretjem poglavju GDPR in obsegajo:

 • pravica do preglednosti: vsakič, ko nam zaupate podatke, vam natančno in v jasnem jeziku pojasnimo, zakaj potrebujemo podatke, kako jih bomo obravnavali ipd. V praksi to pomeni, da pred potrditvijo pošiljanja svojih podatkov, o tem, kaj se bo z njimi zgodilo, dobite natančne informacije;
 • pravica dostopa do osebnih podatkov oziroma vpogled v podatke, ki jih imamo o vas, kakor tudi pridobitev informacije, ali imamo vaše osebne podatke. Vaša pravica je vedeti, zakaj jih imamo, kaj počnemo z njimi, ali smo jih komurkoli posredovali, obdobje hrambe vaših podatkov;
 • pravica do popravka in pravica do pozabe (izbrisa): zahtevate lahko spremembe oziroma popravek netočnosti pri vaših osebnih podatkih, ki jih imamo; lahko pa tudi zahtevate izbris osebnih podatkov, ki jih imamo o vas;
 • pravica do omejitve obdelave. Obdelava lahko pomeni zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporabo, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje. Uporabniki imate pravico omejiti eno ali več naštetih dejanj, pri čemer ni nujno, da zahtevate tudi izbris podatkov;
 • pravica do prenosljivosti podatkov: vse podatke, ki ste nam jih posredovali in jih hranimo o vas, smo vam dolžni na vašo zahtevo posredovati v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in vi imate pravico te podatke posredovati drugemu upravljavcu;
 • pravica do ugovora: uporabniki lahko zahtevate, da vaših podatkov ne vključujemo v kakršnekoli obdelave in statistične analize, pri čemer običajno ne gre za prepoznavne osebne podatke. Kljub temu imate pravico ugovora do uporabe teh podatkov;
 • pravica do odločanja o avtomatiziranem sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.